„Posláním organizace Junior Achievement je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce.“

Tomáš Jan Baťa

zakladatel JA Czech
Tomáš Jan Baťa

Již brzy se můžete těšit na nový web. Dosavadní webové stránky JA Czech.

Novinky ze světa JA Czech naleznete v aktuálním newsletteru.

O JA Czech

JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.


Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě.


Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120-ti zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6-ti do 22-ti let.


Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa.


Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů.